โรงงานสิ้น Huazhilian ค้าใช้อุปกรณ์พลาสติกโรงงาน (ตัวย่อเป็น HZL) เป็นผู้ผลิตชั้นนำที่นริศ Pop และแสดงอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ของเรารวมถึงการฉีดพลาสติกและขึ้นรูปอัดรีดเช่นแถบข้อมูล ตะกร้าและลงคลิปและโลหะบางแสดงบทหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น

เพิ่มเติม

no more waiting, let's get started!