โรงงานสิ้น Huazhilian ค้าใช้อุปกรณ์พลาสติกโรงงาน (ตัวย่อเป็น HZL) เป็นผู้ผลิตชั้นนำที่นริศอุปกรณ์ Pop และจอแสดงผลและอุปกรณ์เสริมสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ของเรารวมถึงการฉีดพลาสติกและขึ้นรูปอัดรีดเช่นแถบข้อมูล ตะกร้าและลงคลิปและโลหะบางแสดงบทหลากหลาย