เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ไม่เพียงพอที่อุตสาหกรรมในประเทศจีน

เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์จีนเริ่มทำงานค่อนข้างช้า หลังมากกว่า 20 ปีของการพัฒนา เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ของจีนได้กลายเป็นหนึ่งในด้านบนสิบอุตสาหกรรมเครื่องจักรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของจีนพัฒนาอย่างรวดเร็วให้ได้รับการรับประกันประสิทธิภาพ เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์บางเพื่อเติมช่องว่าง โดยทั่วไปตามความต้องการของตลาดภายในประเทศ ส่งออกสินค้า แต่ในขณะนี้ เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์จีนส่งออกน้อยกว่า 5% ของ GDP นำเข้า และ GDP อาจจะค่อนข้าง