วัตถุดิบพลาสติก PP PE คืออะไร

พลาสติกโพลีเอทิลีน (Polyethylene, PE) ให้ผลผลิตมากมายในอุตสาหกรรมพลาสติก ตามการใช้รวม ความดันสามารถแบ่งออกเป็นแรง ดันสูงแตกต่างกัน แรง ดันปานกลาง และแรง ดันต่ำสาม เอทิลีนความดันต่ำน้อยกว่าโซ่กิ่งโพลิเมอร์ น้ำหนักโมเลกุล และระดับของผลึกและความหนาแน่นสูง มันเป็นพลาสติกความหนาแน่นสูง (HDPE), ดังนั้นค่อนข้างยาก ทนต่อการสึกหรอ ทนการกัดกร่อน ทนความร้อน และดีฉนวนไฟฟ้า แรงดันสูงเอทิลีนพอลิเมอร์หลายสายโซ่กิ่ง ดังนั้นน้ำหนักโมเลกุลค่อนข้างเล็ก ผลึกลดลง กับความหนา แน่น มันจะเรียกว่าเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE), และมีความยืดหยุ่นดี ทนต่อแรงกระแทก และความโปร่งใส