อัดรีดพีวีซีวิธีการนับน้ำหนักของโพรไฟล์

อัดรีดยาว =พื้นที่ * ระดับเสียง

* ปริมาตรความหนาแน่น (สามารถพบได้ในหนังสือเฉพาะของความหนาแน่นของวัสดุพลาสติกทุกชนิด) =น้ำหนักทฤษฎี

ควบคู่ไปกับการลดน้ำหนักโดยประมาณคือสิ่งที่คุณต้องการ

ไดรฟ์ข้อมูลอาจจะ:

1. ได้จากการจำลองซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

2. มีการประเมิน (จำนวนถ้วยและเครื่องมืออื่น ๆ)

3. คำนวณ โดยภาพวาด (โดยทั่วไปต้องเป็นปกติส่วนข้ามเรขาคณิต)